Bezoek familie Van Hoof

Maria Dierckx, echtgenote van wijlen Edmond Van Hoof en de moeder van Jos, Irena, Willy, François en Juliette Van Hoof, was tot haar overlijden de laatste bewoonster van de langevelhoeve op de hoek van de Boerestraat en de Brandstraat. Het was op die plek dat onze schuur oorspronkelijk stond. Hun 5 kinderen zijn daar allemaal opgegroeid en zij kenden de schuur dus van binnen en van buiten. Wij vonden dan ook dat deze familie het voorrecht had om de schuur in opbouw te mogen bezoeken. Het is immers hun erfgoed dat een nieuw leven krijgt in de Diepestraat.

Op zondag 8 oktober, onder een stralend zonnetje, zakten 40 leden van de familie Van Hoof af naar de Luyckenaar. Nadat iedereen toegekomen was, dankte Jonas in zijn welkomswoordje de aanwezigen omdat hij een stukje van hun geschiedenis terug heeft mogen opbouwen en dat hij zo een verbondenheid voelt met de vele generaties van de familie Van Hoof die dit erfgoed nagelaten hebben.

Vervolgens werd er een presentatie gegeven. Dirk Noels schetste in een paar dia’s de werking van het LEADER en de doelstellingen waaraan ons project moet voldoen. Ook vertelde hij over de samenwerking met onze partners en over de activiteiten die nog georganiseerd zullen worden.

Hansfried Van Craenendonck (vader van Jonas) gaf daarna een overzicht van de geschiedenis van de Luyckenaar. Aan de hand van o.a. een stamboom werd getoond hoeveel generaties het stukje grond ‘aan de straat en aan de loop‘ al wel in hun familiebezit was. Velen onder hen waren dan ook verbaasd dat via hun bloedlijn de eigendom terug gaat tot einde 18de eeuw. En helemaal verbaasd waren ze toen ze hoorden dat we de eigenaars van ‘De Luyckenaar’ hebben kunnen achterhalen tot in 1590.

Daarna volgde er een overzicht van de sloop en de wederopbouw van de schuur. Tenslotte toonde Hansfried welke werken er nog moeten gebeuren.

Na de presentatie werd er bij een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat. Er werd uitleg gegeven over o.a. de constructie van de schuur en de toekomstige huisvesting van de koeien. Herinneringen en anekdotes werden opgehaald. Zo leerden wij nog wat bij over het reilen en zeilen van het leven van destijds in en rond de schuur. Iedereen heeft er van genoten. Gewoonweg een geslaagde namiddag!