François “Franne” Van Hoof (18-06-1944) vertelt

Bron : fotoarchief Geert Opdebeek

Van zolang ik mij herinner, hebben er altijd golfplaten op het dak van de schuur gelegen. In 1912, met de brand op de Sluisstraat (dat moet ergens ter hoogte van de St. Leonardusstraat geweest zijn), stond er een noordwestenwind , waardoor gensters ervoor zorgden dat het vroegere huis op de hoek van de Boerestraat-Brandstraat is afgebrand, en vermoedelijk ook het rieten dak van de schuur. Er is toen een nieuw huis gebouwd en op het dak van de schuur hebben ze, in plaats van riet, golfplaten gelegd. Ik weet nog vanuit mijn kindertijd dat de zijkanten van de schuur met planken waren afgeslagen. Pas in 1964 zijn er eternieten platen tegen bevestigd en is ook het originele karschop, waar bij mijn weten altijd klein gereedschap heeft gestaan, afgebroken. Aan het einde van de jaren vijftig is aan de achterkant van de schuur het hout nog vernieuwd.

Bij mijn weten is het altijd een graanschuur geweest.  Ze zat vol met koren en haver en buiten stonden nog enkele mijten.  In het midden van de schuur, op de “schuneirde” of dorsvloer, stond een grote dorsmachine die werkte op elektriciteit.  In de winter werd er nagenoeg wekelijks koren gedorst, al naargelang er meel nodig was voor de varkens en omdat er geen plaats was om het stro weg te steken.

Schuur net voor afbraak in 2019
Bron : fotoarchief Jonas Van Craenendonck
Bron: fotoarchief Geert Opdebeek

De grote lindeboom die voor het huis stond, staat er nu nog.  Mijn grootvader, Petrus “Noëme” Van Hoof (1887), zei me dat dit al een dikke boom was toen hij nog een kind was.  Mijn ouders, Edmond Van Hoof “Mon van Noëme” en Maria Dierckx, zijn in 1942 met hun 2 kinderen in het huis in de Brandstraat 200 komen wonen.  De jongsten, ikzelf, onze Willy en ons Julia, zijn daar geboren.

Familie Edmond Van Hoof – Maria Dierckx met kinderen Jos, Irena, Julia, François en Willy
Bron: privécollectie fam. Van Hoof

Tekst geschreven door Dirk Noels – Mol Sluis 20-07-2020