Historiek

Om de historiek van de Luyckenaar te achterhalen, moeten we terug gaan tot 1590.

In die tijd was Sluis eenvoudig voor te stellen: een karspoor dat passeert langs drie pleinen, de Vlemincksloop die van Oost naar West doorkruist en de Postelse Meer. Richting Dessel had men beemden met elzenkanten, richting Mol-Ginderbuiten akkerlanden omheind met eikenhout en richting Zilvermeer de uitgestrekte maatheide.  Bossen waren er niet.

De pleinen waren van ver zichtbaar vanwege hun hoge linde- en eikebomen, waaronder de schuren beschutting vonden voor zon en wind.  De hoeven stonden op de aangrenzende percelen, de schuren ervoor op het plein.  Er waren twee driehoekige pleinen, het kleinere Katerat en het grote centrale plein, nog herkenbaar in Sluisstraat-Diepestraat-Hooibergen.  Een groot rechthoekig plein was gelegen ter hoogte van de Boerestraat , die de zuidelijke lange zijde vormde.  De huidige sluisstraat van aan het Smetje tot aan de Primeur overloopt ongeveer de vroegere diagonaal van het plein.

De naam “De Luyckenaar” duikt voor het eerst op bij de oude huisnamen van dit rechthoekige plein, aan de afbuiging van Brandstraat en Boerestraat.

Bron: Sluis, Historiek en panorama van een Mols gehucht

In 1590 is dit akkerblok “aan de Straat en aan de Loop” in het bezit van Peter Wils en de kinderen Antonis Heyns.  Na 1600 wordt het in drie verdeeld, sinds halfweg de 17de eeuw is hier voor het eerst sprake van de naam “De Luyckenaar”.  In de overgang van Ommeloper naar kadaster zijn de originele perceelgrenzen vervaagd.  

Volgens de Ommeloper bezit Jan Dierckx in 1623 het geleeg aan de afbuiging Brandstraat-Boerestraat, op dat moment bestaande uit een “huys, hoff en schure”.  Ongeveer anderhalve eeuw wordt het bewoond door de familie Dierckx.  In 1766 wordt Jan Michiels eigenaar, een eeuw later (1874) trouwt Petrus Van Hoof in bij Anna Catharina Michiels.  Het blijft in de familie Van Hoof tot het in 2016 verkocht wordt.

Overzicht van de eigenaars Brandstraat 200 sinds 1623

Ommeloper

1623 – 1654 Jan Dierckx

1657 – 1724 Jan Dierckx

1726 – 1762 Peeter Dierckx

1766 – 1814 Jan Michiels – Catharina Slegers

Kadaster

1834 Josephus Michiels

1849 Fransiscus Michiels – Van Esch

1874 Petrus Van Hoof – Anna Catharina Michiels

1913 Petrus Jozef Van Hoof – Maria Louise Wouters

1943 – 2014 Edmond Van Hoof – Maria Dierckx

Bron : Sluis, historiek en panorama van een Mols gehucht Molse Kamer van Heemkunde Familie Van Hoof

Edmond Van Hoof en Maria Dierckx
Bron: privécollectie fam. Van Hoof