Levering leemgrond

Vandaag werd de leemgrond geleverd voor de muren. De ontginning van de leem gebeurde door de firma Ontginningen Demets Moorslede nv (ODM nv) en het transport werd verzorgd door Transport Demets nv. Beiden gevestigd in Moorslede. De leem, die op het eerste zicht van zeer goede kwaliteit is, werd ontgonnen in Zaventem.

We waren er niet helemaal gerust in dat de 3-assige oplegger de leem zou kunnen kiepen op de plaats die we voor ogen hadden. We hadden wel rijplaten voorzien, maar toch, een vracht van 30 ton is niet niks! Maar de ervaren (en zeer vriendelijke) vrachtwagenchauffeur klaarde de klus zonder enig probleem. Daarna hebben we de leem met onze kraan aan de kant gezet zodat de doorgang terug vrij was. En om te voorkomen dat de hoop een vettig boeltje zou worden, werd de leem afgedekt met een zeil.


Afhankelijk van het kalkgehalte spreekt men van roodbakkende leem en geelbakkende leem. Onze leem is de geelbakkende.

  • Rode leem: Leem van eolische oorsprong (door de wind gevormd, afgezet) die sterk ontkalkt is en daardoor roodbakkend is. Doorgaans bovenaan gelegen.
  • Gele leem: is kalkhoudend (5 – 12 %) en daardoor is hij geelbakkend. Vaak ook ‘ergeron’ genoemd. De geelbakkende leem ligt onder de roodbakkende leem. Onze leem bevat 7% kalk.

De leem zal voor gebruik nog gemengd worden met kalk, stro en water. Maar daarover later meer.

De leemberg verspert hier nog de doorgang.
Netjes aan de kant gezet en afgedekt.