September 2021: Grondwerken

De grond- en betonwerken zijn gestart. Het was wel flirten met het grondwater, maar het is toch gelukt om de betonplaat te storten zonder dat we een droogzuiging moesten plaatsen.

U vraagt zich misschien af waarom deze betonwerken nodig zijn bij de heropbouw van een eeuwenoude schuur. Wel, ongeveer 1/3 van de schuur wordt een stal voor een 5-tal runderen. Aangezien deze dieren volgens de huidige dierenwelzijn-normen gehuisvest moeten worden, besteden we veel aandacht aan de uitvoering van deze stal. Dit kunnen we alleen maar verwezenlijken door gebruik te maken van moderne elementen. Toch zorgen wij ervoor dat de authenticiteit van de schuur niet in het gedrang komt. Hoe we dit gaan aanpakken, zal duidelijk worden in latere berichtgevingen. De stal wordt er één van het type ‘potstal‘, zoals dat in het verleden gebruikelijk was in de Kempen. Maar deze potstal wordt ook voorzien van een mestkelder die een gedeelte van de vloeibare mestsappen zal opvangen. Meer uitleg hierover vind je hier.

Onder deskundige leiding en technische ondersteuning van de firma HTM uit Balen, werd de vloerplaat gegoten.