Persbericht Gemeente Mol: Gebinte originele Kempische dwarsschuur ontdekt, authentieke heropbouw gestart

Begin januari startte de actiegroep ‘Schuur in beweging – De Luyckenaar herleeft!’ met
werken om een originele Kempische dwarsschuur in Mol-Sluis in haar oorspronkelijke
glorie te herstellen. In oktober 2019 ontdekte Jonas Van Craenendonck bij toeval het
gebinte van de schuur op de hoek van de Brandstraat en de Boerestraat. Hij brak de
historische constructie voorzichtig af en labelde het materiaal zorgvuldig om de schuur op
een authentieke manier her op te bouwen in de Diepestraat. De heropbouw startte deze
maand met voorbereidende werken. In de buurt van de schuur – gelegen op privéterrein
– komt een publiek rustpunt met informatie over het project. Ook die werken zijn gestart.
Daarnaast werken de vrijwilligers samen met het Jakob Smitsmuseum aan een
informatieve wandeling die eveneens langs het rustpunt zal passeren. Op specifieke
momenten, waaronder Erfgoeddag en Dag van de Landbouw, zal je de schuur kunnen
bezoeken. Ten slotte worden er ook educatieve klasbezoeken, voorleesmomenten en
andere belevingsmomenten gepland. Het gemeentebestuur is bijzonder enthousiast over
dit initiatief. De heropbouw van de schuur herstelt een belangrijk stukje erfgoed in ere en
smeedt hechte banden in de lokale gemeenschap van Sluis. Onze diensten toerisme,
landbouw, erfgoed en de Kamer van Heemkunde ondersteunen het project op tal van
manieren. We wensen de vrijwilligers alle succes met hun lovenswaardig project!

Bij de afbraak van een hoeve op de hoek van de Brandstraat en de Boerestaat – een perceel dat
vroeger de Luyckenaar genoemd werd – stootte Jonas toevallig op het originele gebinte van de
dwarsschuur. De schuurconstructie zat al meer dan 100 jaar ‘verstopt’ achter en onder wanden en een
dak van asbestplaten. Toen hij die platen verwijderde, kwam de typische schuurconstructie
tevoorschijn.

Heropbouw en restauratie
De historische schuur wordt op de nieuwe locatie zo authentiek mogelijk heropgebouwd. Na de
reconstructie van de draagstructuur volgt het vitsen en brengen de vrijwilligers leemstuc aan op de
muren. Eens klaar krijgt de schuur haar originele functie terug. Er komt een potstal voor koeien en
een opslagruimte voor graan, hooi en stro. Het volledige project krijgt subsidies van Leader Kempen
Oost, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

Rust- en informatiepunt
In de buurt van de schuur creëren de vrijwilligers in samenspraak met het gemeentebestuur een
gezellig rustpunt, waar fietsers en wandelaars even kunnen pauzeren. Vanuit dit rustpunt heb je een
mooi zicht op de schuur. Via een infobord en een online applicatie krijg je meer informatie over het
project. Ook het historisch belang van de schuur en de link met Jakob Smits krijgt de nodige
aandacht. Ten slotte zal je op het infobord ook meer te weten komen over de moderne landbouw.

Toeristische meerwaarde
De gereconstrueerde dwarsschuur vormt een unicum in onze gemeente! Alle overige authentieke
dwarsschuren zijn al vele decennia verdwenen of overgebracht naar openluchtmuseum Bokrijk. De
dwarsschuur typeert het Kempisch landschap van vóór de Eerste Wereldoorlog en sierde de
landschapsschilderijen van talrijke schilders zoals onze Jakob Smits. De dienst toerisme en het Jakob
Smitsmuseum werken dan ook graag mee aan een informatieve wandeling. De route vertrekt aan het
museum en loopt langs typische locaties in Sluis, waaronder de dwarsschuur. Tijdens de wandeling
treden het werk van de Molse Schildersschool, het landschap en de landbouw met elkaar in dialoog.

Gemeenschapsvorming
De dorpsgemeenschap van Sluis wordt nauw betrokken bij het project. Zo zal de actiegroep op zoek
gaan naar vrijwilligers voor de heropbouw van de schuur. Daarnaast wordt de schuur op specifieke
dagen opengesteld voor het brede publiek, zowel uit Sluis als ver daarbuiten. Basisschool Stapsteen
krijgt ook mogelijkheden voor educatieve klasbezoeken en voorleesmomenten. Een aantal keer per
jaar organiseert de actiegroep info- en belevingsmomenten rond het plattelandsgebeuren waarvoor de
schuur het ideale decor vormt.


Meer info:

 Jonas Van Craenendonck, 0474 59 06 93, jonasvc17@hotmail.com, www.deluyckenaar.be
 Dirk Noels, 0497 46 52 84, dirknoels@mail.be