Augustus 2022: Start opbouw gebinten

Zover zijn we dan dat we kunnen starten met de opbouw van de gebinten. Het eerste gebinte is bij wijze van proef rechtgezet. Wordt vervolgd…