Combinatie van potstal met mestkelder

In het artikel over de potstal, kan je lezen over het gebruik ervan in vroegere tijden. Tegenwoordig is dergelijk gebruik minder aangewezen en wel om verschillende redenen. Zo wordt enkel nog stro of houtkrullen gebruikt als strooisel. Hier in de Kempen wordt er nog maar weinig graan verbouwd en dit maakt dat het stro relatief vrij duur is. Ook naar hygiëne en ecologie toe is het gebruik van gewoon een kuil in het zand niet meer aangewezen. Het kan o.a. ook tot bodemverontreiniging leiden.

Hoe lossen we deze nadelen op? Wel, we maken gebruik van een mestkelder waarop stroroosters geplaatst worden. Deze betonnen platen bevatten openingen waardoor een gedeelte van de mestsappen in de mestkelder kunnen lopen. Hierdoor wordt de strooisellaag minder bevochtigd en als gevolg zal het stroverbruik omlaag gaan. Ook gaan we minimaal kunnen strooien omdat er een apart gedeelte voorzien wordt met diepstrooiselboxen waarop de koeien comfortabel kunnen liggen. De koeien moeten dus niet in de potstal zelf liggen. Deze ligboxen bestaan uit licht hellende betonnen platen waarop een voldoende dikke laag strooiselmateriaal kan aangebracht worden. Dit kan bv. zand of houtkrullen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat dit type ligbox de hoogste ligtijd heeft bij de koeien, wat zich vertaald in de meest comfortabele lighouding. De koe kan een kuiltje vormen wat vergelijkbaar is met hun gedrag buiten in de natuur. Ook daar prefereren ze om zich lekker in een kuiltje te nestelen.