Maart 2023: Vele handen maken licht werk!

We deden deze maand een oproep om ons te helpen bij het schillen van de daksparren. Er werden 2 dagen ingepland. Op zaterdag 25 maart waren Erik, Annick en John paraat. Ze hebben fantastisch werk geleverd: een 70-tal bomen van 8 meter lang werden van hun jasje ontdaan. Dat is over de helft van wat er gedaan moet worden! Zondag viel echt letterlijk in het water. Heel de dag regen. Wijslijk hebben we de activiteiten voor die dag afgeblazen. Toch zijn we ook Toon, Goretti en Jef heel dankbaar dat ze voor die dag ingegaan waren op de uitnodiging. Maar niet getreurd, er komt nog een kans 🙂 . Ook willen we Annelies en Herman bedanken. Annelies werd spijtig genoeg geveld door griep en Herman had dat weekend al een vakantie geboekt en kon er dus niet bij zijn.

Het ontschorsen (dialect: blekken) wordt gedaan door middel van trekmessen en schilschop (blekschupke).