Maart 2023: Daar is geen maart zo goed, of ‘t sneeuwt op de boer zijn hoed!

Inderdaad, het is niet de fraaiste maand geweest wat het weer betreft. Maar er is ook een ander gezegde dat zegt: “Maart nog zo guur, veel graan in de schuur”. Dat belooft dus voor de zomer…

Met behulp van een groot dekzeil hebben we er wel voor kunnen zorgen dat we niet al te veel verlet door het slechte weer hebben opgelopen.

Een afgedankt zwembadzeil komt goed van pas!

De constructies die we de laatste weken gemaakt hebben, waren zeer tijdrovend. De meeste pen en gatverbindingen moeten we nu zelf maken. De oorspronkelijke balken van de zijbeuk waren in een te slechte staat om terug te plaatsen. Deze muur hebben we bijgevolg volledig moeten heropbouwen. Ook construeren we terug het ‘karschop’ dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de schuur. Aan de hand van de getuigenis van François “Franne” Van Hoof die zijn jeugd doorbracht op de boerderij, weten we dat er ooit een karschop deel uitmaakte van de schuur. Ik citeer Franne: “Ik weet nog vanuit mijn kindertijd dat de zijkanten van de schuur met planken waren afgeslagen. Pas in 1964 zijn er eternieten platen tegen bevestigd en is ook het originele karschop, waar bij mijn weten altijd klein gereedschap heeft gestaan, afgebroken.” (getuigenis van François “Franne” Van Hoof). Door zelf de liplassen, pen en gatverbindingen en de toonnagels met bijbehorende gaten te maken, hebben we alleen maar meer respect gekregen voor de timmerlui die destijds schuren bouwden. En wij beschikken dan nog over modern gereedschap zodat we toch een deel van het handwerk kunnen verlichten.

Schuine liplas en een pen en gatverbinding
Een schoor (of korbeel) wordt vastgezet met een toognagel
De zij- en achterkant van de zijbeuk werden volledig opnieuw gemaakt
In de achterwand hebben we een deuropening voorzien. Dit om praktische redenen.
Jonas en Erik plaatsen een ringbalk

Ondertussen hebben we de onderbouw bijna voltooid en kunnen we in de komende weken aan de dakspanten en het dak beginnen. Later daarover meer.

In het karschop hebben we de contouren van het dak horizontaal uitgezet. Zo kunnen we de spanten mooi passend maken.