Oktober 2021: De mestkelder krijgt vorm

Nu de betonplaat succesvol gegoten is, kunnen we verder met het gieten van de wanden van de mestkelder. Deze wanden hebben een dikte van 30 cm. Bij deze dikte is beton waterdicht en zo is er enerzijds geen insijpeling van grondwater, en anderzijds, naar buiten toe, ook geen pollutie van het grondwater en de bodem. Bovendien moeten de stroroosters en ligboxplaten een opleg van 10 cm hebben. Zo blijft er dan nog 20cm over voor de wanden van de potstal zelf. De bekisting werd vastgezet op de vloerplaat met behulp van pluggen en draadbouten. Ondanks dat de diepte van de mestkelder slechts 60 cm is, kan hij toch een volume van 30 m3 drijfmest bevatten.

Het beton werd in de vroege uurtjes gestort.
De bekisting houdt goed stand. In de achtergrond zie je de bekisting voor een betonbalk die in één moeite mee werd volgestort.
Het resultaat is naar wens. In het achterste vak ligt de prefabbalk klaar die in de 2 openingen zal gelegd worden. Hij komt te liggen op de scheiding tussen de potstal en de ligboxen.
De scheidingsbalk ligt ook op zijn plaats.