Laatste balken van de houtconstructie geplaatst

Alhoewel het houtskelet van de schuur al compleet leek, hebben we toch nog enkele balken ter vervollediging en ter versteviging aangebracht.
Aan de voorkant plaatsten we nog een schuine balk en een dwarsbalk om het lattenwerk voor de lemen muur te kunnen bevestigen. Deze constructie vangt ook de zijwaartse krachten van de linker zijmuur mee op. Ook aan de achterste stijl van het linker gebinte hebben we een verbinding gestoken met de linker zijmuur.

De schuine en dwarse balk tussen de voorkant en het karschop.
De trekbalk tussen de linker zijgevel en de gebintstijl die er mee voor zorgt dat de muur niet naar buiten kan gedrukt worden.

De overspanning van de daksparren van de uitbouw aan de achterzijde van de schuur was vrij groot. Zeker omdat het grootste gedeelte van dit stuk dak bedekt is met Boomse pannen die een aanzienlijk gewicht hebben. Om deze overspanning wat te verkleinen en om te voorkomen dat de daksparren met de jaren te hard zouden gaan doorhangen, hebben we hier een extra gording gestoken. Deze gording bestaat uit drie gekoppelde balken d.m.v. een rechte liplas. Elke las, en ook de twee uiteinden, worden ondersteund door een balk die de achterwand van de schuur en de achterste gebintstijlen verbindt.
Deze balken werden met een pen- en gatverbinding verankerd aan de gebintstijlen en worden extra ondersteund door schoren (korbelen) die eveneens voorzien zijn van pennen. Aan de zijde van de achtermuur werden de balken ingewerkt en vastgezet d.m.v. een toognagel.

De gording (horizontale balk) ondersteunt het dak en wordt zelf ondersteund door een draagbalk (schuine balk van linksonder naar rechtsboven op de foto) . Deze wordt op zijn beurt dan weer ondersteund door een korbeel .
Ter hoogte van de voedergang van de koeien is de constructie enigszins anders. Hier liggen de gordingbalken op de ankerbalk van het gebint die doorsteekt tot aan het dak.
De uitsparingen in de bovenste balk van de muur werden uitgekapt zodat de draagbalken voor de gording stevig verankerd konden worden.

En zo is er weer een belangrijk hoofdstuk van de opbouw afgesloten. Misschien dat we later links of rechts nog iets moeten toevoegen aan het geraamte van de schuur, maar voorlopig is hiermee de balkenconstructie compleet!